Overview

MMCX Version

VTX-HV_12
VTX-HV_14
VTX-HV_13
VTX-HV_P1

UFL Version

VTX-HV_2
VTX-HV_3
VTX-HV_5
VTX-HV_P
VTX-HV_7
VTX-HV_9

Mounting and Wiring
Choose IRC Tramp in Betaflight…

VTX-HV_C1
VTX-HV_4

Buttons, BFOSD and LUA

VTX-HV_B

BFOSD
Tips: TX1 of F4 series can’t work with Tramp protocol, pls choose TX2~TX6

BF3.2.x Firmware

BFOSD 25mw—VTX 25mw
BFOSD 100mw—VTX 200mw
BFOSD 200mw—VTX 200mw
BFOSD 400mw—VTX 500mw
BFOSD 600mw—VTX 500mw
BF3.3 Firmware, Pls don’t choose 100 or 600 power level.

BFOSD 25—VTX 25mw
BFOSD 200—VTX 200mw
BFOSD 400—VTX 500mw

How to access Menu in OSD ?

VTX-HV_T
VTX-HV_Lua
Frsky LUA Script
OpenTX 2.2.0
XSR_170619 firmware